сайт за медицина за всеки

Нервна система

       НЕВРОЛОГИЧНИ    СИМПТОМИ

 

 

       Главоболие

Остра и хронична белодробна еозинофилия, Mycoplasma pneumoniae, Орнитозна пневмония, Пневмония причинена от грипен вирус, Коарктация на аортата, Злокачествена хипертония, Хипертонична болест, Болест на Raynaud,

Адхезивен перикардит, Тонзилити, Спастичен колит, Хроничен дуоденит,

Остър дифузен нефрит, Подостър злокачествен нефрит, Ендемична нефропатия,

Нефропатия на бременноста, Липоидна нефроза, Хроничен пиелонефрит,

ХБН, Агранулоцитоза, Хронична хемолитична анемия, Наследствена несфероцитна хемолитична анемия, Истинска полицитемия, Тромботична тромбопенична пурпура,

Ретикулоза, Безвкусен диабет, Първичен хипералдостеронизъм, Акромегалия,

Синдром на предменструално напрежение, Остра надбъбречна недостатъчност,

Синдром на Stein-Leventhal, Остър тиреоидит, Пелагра, Нодозен панартериит,

Отравяне с СО, бензин, бензол, олово, серовъглерод, хексахлоран, живак, тетраетилово,

Винилхлоридна болест, Кесонна болест, Радиационна болест, Вибрационна болест,

Токсомикоза, Шумова болест, Ботулизъм, Бруцелоза, Вирусен хепатит, Грип,

Дизентерия, Ку-треска, Коремен тиф, Марсилска треска, Инфекциозна мононуклеоза,

Полиомиелит-менингеална форма, Салмонелоза, Хеморагична треска с бъбречен синдром, Скарлатина, Заушка, Менингит, Тетанус, Пситакоза, Ентерити, Хронична миелолевкоза, Хипергликокортицизъм, Електротравма, Слънчев удар, Топлинен удар,

Прееклампсни състояния, Кръвоизлив в мозъка, Мозъчни травми, Повишен вътречерепен натиск, Мозъчни тумори, Глаукома, Гнойно възпаление на средното ухо, Субдурален абсцес, Мозъчен абсцес, Синуити, При целулит, флегмон, абсцес и тромбофлебит на орбитата на окото, Хиперметропия, Астигматизъм, Прекалена употреба на кафе, цигари, алхохол, Риносинуити, Синдром на Loffler, Синдром на белодробния инфилтрат тип Картаген, Сино-пулмонален синдром, Синдром на Roemheld, Синдром на Churton, Мигрена

 

Главоболие -  нетърпимо

Хроничен екстракапилярен нефрит, Едра шарка, Доброкачествена и иктеро-хеморагична лептоспироза, Менингококов менингит, Кримска хеморагична треска

 

Главоболие-силно, пулсиращо, пристъпно

Феохромоцитом

 

 

 

 

 

 

 

Болка  в  корема

Синдром на Behcet, Остър апендицит, Остър и хроничен колит, Хроничен язвен хеморагичен колит, Спастичен колит, Гастроентероколит, Илеус, Чревна липодистрофия, Псевдомембранозен колит, Синдром на Gardner, Мезентериална тромбоза-емболия, Туберкулоза на червата, Ендогенна чернодробна кома, Хемохроматоза, Хроничен агресивен хепатит, Синдром на Zieve, Остра тромбоза на портална вена, Киста на панкреаса, Муковисцидоза, Хроничен панкреатит, Синдром на Zollinger-Ellison, Метастатична карцинома на перитонеума,

Остър перитонит, Бъбречно-каменна болест-криза, Хеморагична капиляротоксикоза,

Пароксизмална студова хемоглобинурия, Феохромоцитом, Остра надбъбречна недостатъчност, Синдром на Stein-Leventhal, Нодозен панартериит, Отравяне с живак, хексахлоран, Вибрационна болест, Антракс на червата, Бруцелоза, Ку-треска,

Салмонелоза, Хранителни токсикоинфекции, Коремен тиф, Ботулизъм, Анкилостомидоза, Мезентериален лимфаденит, Чревна инвагинация,

Анафилактична пурпура, Ацетонемично повръщане, Абдоминални форми на епилепсия  и мигрена при деца, Остър перикардит, Плеврит, Диабетна кома, Остър ревматизъм, Бъбречни и жлъчни колики, Стомашна и дуоденална язва, Перфорации,

Перигастрит, Перидуоденит, Стенози, Заклещени хернии, Отравяне с цинк и съединенията му, фосфоорганични съединения, халогенирани въглеводороди,

Диперидили, корозивни препарати, алкохол, веритран-от растението чемерика, колхицин, от гъби, ухапвания от насекоми, змии, оловно отравяне и други,

Синдром на Goldblatt, Синдром на Behcet, Синдром на Peutz-Jeghers

 

Болка в корема -  коликообразна

Синдром на Peutz-Jeghers, Рак на тънкото и дебелото черво, Остър и хроничен колит,

Мукомембранозен колит, Спастичен колит, Остър ентерит-ентероколит, Хроничен ентерит, Илеус, Терминален илеит, Лактазна ентеропатия, Карциноидни тумори на тънкото черво, Чревна липодистрофия, Исхемичен колит, Синдром на Gardner,

Остра интермитираща порфирия, Туберкулозен фибро-казеозен перитонит,

Ендемична нефропатия, Хроничен хипокортицизъм, Порфирия, Дизентерия

 

Болка в корема – коликообразна, нощна

Пароксизмална нощна хемоглобинурия,

 

Болка в корема -  интермитираща

Хроничен хепатит

 

Бопка в корема – засилваща се в легнало положение

Остър панкреатит

 

Болка в корема -  дифузна

Остър панкреатит, Туберкулозен ексудативен перитонит, Туберкулозен фиброказеозен перитонит

 

Болка в корема – като удар с нож

Остър перитонит

 

 

 

Болка в долната половина на корема

Остри и хронични колити, Рак на дебелото черво и ректума, Ентеробиоза, Трихоцефалоза, Апендицит, Дифузен перитонит, Дизентерия,

Хроничен простатит, Аденом на простатата, Тубарна руптура и аборт при жени,

Отлепване на плацентата, Гонококция

 

Болка в корема – около пъпа

Рак на тънкото черво, Хроничен дуоденит, Остър и хроничен ентерит, Гастроентероколит, Терминален илеит, Туберкулоза на червата,

Остър гастродуоденит, Чревна аскаридоза, Ентеробиоза, Трихинелоза,

Чревна ламблиаза, Апендицит, Дифузен перитонит, Глисти, Оловно отравяне

 

Болка в корема – наляво от пъпа

Пептична язва на тънкото черво, Киста на панкреаса

 

Болка в корема –неопределена

Рак на тънкото и дебелото черво, Исхемичен колит

 

Болка в корема – постоянна, тъпа

Хроничен панкреатит

 

Болка в корема – постоянна, усилваща се при движение и допир

Остър перитонит

 

Болка в корема – сутрин при ставане

Спастичен колит

 

Болка около пъпа пристъпна с ирадиация към кръста

Рак на панкреаса

 

Болка в корема след нахранване

Спастичен колит

 

Болка в горната половина на корема

Пептична язва на хранопровода, Рак на стомаха, Остра дилатация-парализа на стомаха, Остър и хроничен гастрит, Флегмонозен гастрит, Болест на Menetrier,

Полипоза на стомаха, Остър волвулус на стомаха, Жлъчно-каменна болест,

Холедохолитиаза, Вторична билиарна цироза на черния дроб, Хроничен агресивен хепатит, Хроничен персистиращ хепатит, Остра интермитираща порфирия,

Синдром на Budd-Chiari, Хронична тромбоза на портална вена, Рак на панкреаса,

Рак на papilla vateri, Киста на панкреаса, Остър и хроничен панкреатит, Синдром на Zollinger-Ellison, Остър холецистит, Стомашна и дуоденална язва-перфорация,

Пептична язва на хранопровода, Епифренален синдромСтеноза на пилора,

Скарлатина, Дифтерия, Сепсис, Тиф, Хранителни токсикоинфекции, Чревна ламблиаза, Отравяне с медикаменти-пиразолонови препарати, меден сулфат

 

Болка в епигаструма – засилваща се в  легнало положение

 

 

 

Диафрагмална херния на хранопровода, Пептична язва на хранопровода,

Рак на панкреаса

 

Болка в епигаструма ирадираща към сърдечната област

Диафрагмална херния на хранопровода, Хроничен волвулус на стомаха,

Холелитиаза, Холедохолитиаза

 

Болка в епигаструма – коликообразна

Стеноза на пилоза

 

Болка в епигаструма – на гладно

Хроничен дуоденит, Язва на дуоденума

 

Болка в епигаструма – нощна

Язва на дуоденума, Рак на панкреаса

 

Болка в епигаструма при напрежение

Диафрагмална херния на хранопровода

 

Болка в епигаструма – сезонна

Язва на стомаха и дуоденума

 

Болка в епигаструма след нахранване

Язва на стомаха, Холелитиаза

 

Болка в епигаструма при натиск

Остър гастродуоденит, Атрофичен и ерозивен гастрит, Остър и гноен панкреатит,

Остър медиастинит, Холелитиаза, Холедохолитиаза

 

     Болка  в  дясното  подребрие

Чернодробен абсцес, Субфреничен абсцес, Първичен чернодробен рак, Метастатичен чернодробен рак, Рак на жлъчния мехур, Остър холангиохепатит, Хроничен холангиохепатит, Холедохолитиаза, Остър холецистит, Портална цироза на черния дроб, Билиарна цироза на черния дроб, Ендогенна чернодробна кома, Билиарна дискенизия-атония и хипертония на жлъчния мехур, атония и хипертония на сфинкстера на Oddi, Остра чернодробна дистрофия, Чернодробен ехинокок,

Фасциолоза на черния дроб, Хемохроматоза, Хроничен агресивен хепатит, Хроничен персистиращ хепатит, Ламблиоза на черния дроб и жлъчните пътища, Чернодробен луес, Псевдоцироза на черния дроб, Чернодробна стеатоза, Синдром на Budd-Chiari,

Синдром на Gilbert, Синдром на Zieve, Хронична тромбоза на портална вена, Туберкулоза на черния дроб, Рак на панкреаса, Рак на papilla vateri,

Винилхлоридна болест, Отравяне с тетрахлорметан, Вирусен хепатит, Рак на дебелото черво, Синдром на Fridmondt-Moeller

 

     Болка  в  лявото  подребрие

Остър и хроничен панкреатит, Абсцес на слезката, Инфаркт на слезката, Сарком на слезката, Тромбофлебит на лиенална вена, Туберкулоза на слезката, Миелофиброза,

 

 

 

Миелоза, Хемолитична анемия

 

болка в лявото подребрие – ирадираща към лявото рамо

Ехинокок на слезката, Инфаркт на слезката

 

 

     Болка  в  кръста

Рак на бъбрека, Остър дифузен нефрит, Хроничен лобуларен нефрит, Lg A- гломерулонефрит, Бъбречно-каменна болест в интервал, Поликистоза на бъбреците,

Остър и хроничен пиелонефрит, Пионефроза, Остра фебрилна хемолитична анемия,

Пароксизмална студова хемоглубинурия, Хемофилия, Синдром на предменструално напрежение, Едра шарка, Петнист тиф, Хеморагичен нефрозонефрит, ОБН,

Туберкулоза на бъбреците, Хипергликокортицизъм, Пиурия у кърмачето,

Бъбречни колики, Уролитиаза, Паранефрит

болка в кръста – едностранна, пристъпна, ирадираща към гениталиите

Бъбречно-каменна болест-криза

болка в кръста, засилваща се в право положение и физически усилия

Нефроптоза

болка в кръста и схващане с излъчване и изтръпване на краката

Симптоматично лумбаго

болка в кръста облекчаваща се в легнало положение

Първично лумбаго

болка в кръста  след натоварване

Първично и симптоматично лумбаго

болка в кръста – тъпа

Бъбречно-каменна болест в интервал, Ендемична нефропатия, Нефроптоза,

Туберкулоза на бъбреците, Хроничен пиелонефрит

болка в кръста засилваща се при дишане и натиск

Остър пиелонефрит

 

     Болка  в  гърдите

Белодробна емболия и инфаркт на белия дроб, Белодробен рак, Пневмонии-пневмококова, стрептококова, Кlebsiella, Пневмонии причинени от анаероби,

Вторична пневмония, Ку-треска, Плеврални изливи, Пневмоторакс, Анафилактичен шок, Силикоза, Винилхлоридна болест, Миокарден инфаркт, ИБС, Кардиомиопатии,

Алвеоларна протеиноза, Белодробна хемосидероза, Синдром на Hamman-Rich,

Синдром на предната гръдна стена, Миксом в дясно предсърдие, Аневризма на Sinus valsalvae

 

    Болка в мускулите

Пневмония причинена от грипен вирус, Тонзилити, Лупусна нефропатия, Хеморагична капиляротоксикоза, Хронична надбъбречна недостатъчност, Микседем, Дерматомиозит, Нодозен панартериит, Бруцелоза, Грип,

Ку-треска, Лептоспироза, Марсилска треска, Кримска треска, Хеморагична треска с бъбречен синдром, Коремен тиф, Пситакоза, Трихинелоза, Ревматоиден артрит,

Остър белодробен еозинофилен инфилтрат, Отравяне с мед

 

 

 

 

      Болка в мускулите и ставите

Белодробна еозинофилия, Орнитозна пневмония, Хемофилия, Отравяне с СО,

Токсомикоза

 

     Болка в мускулите , очите и ставите

Аденовирусни заболявания

 

       Болка  в  ставите

Саркоидоза, Остър ендокардит, Остър перикардит, Слединфарктен синдром,

Синдром на  Behcet, Синдром на Sjogren, Хеморагичен язвен колит, Чревна липодистрофия, Цироза на Уилсън-Коновалов, Чернодробна фасциолоза,

Хроничен агресивен хепатит, Нефрит на Henoch, Лупусна нефропатия,

Lg A – гломерулонефрит, Хеморагична капиляротоксикоза, Миелом, Микседем,

Климактериум, Хипо и авитаминоза С, Дисеминиран лупус, Склеродермия,

Ревматоиден полиартрит, Отравяне с живак, олово, Бруцелоза, Остра левкоза,

Ревматична пурпура, Ставен ревматизъм, Ювенилен артрит, Гонококови артрити,

Остеоартрози, Винилхлоридна болест, Ставен панарициум, Дисторзии, Луксации,

Нодозна еритема, Анафилактична пурпура, Плексит, Радикулит

болка ставна – изчезваща след раздвижване

Остеоартрози

болка ставна – остро режеща

Кесонна болест-остра форма

болка ставна – скачаща

Остър ревмокардит, Рекрудесциращ ревмокардит

 

       Болка  в  костите

Първична билиарна цироза, Рак на бъбрека, Бластна левкоза, Миелом, Миелоза,

Миелофиброза, Истинска полицитемия, Първичен хиперпаратиреоидизъм,

Хронично отравяне с олово, Хронична миелолевкоза, Костен панарициум,

Фрактури

 

         Болка в гръдния кош

Синдром на Churton, Остър белодробен абсцес, Бронхо-алвеоларен рак,

Първичен белодробен рак, Мезотелиом на плеврата, Пневмонии, Саркоидоза,

Серо-фибринозен плеврит, Гноен плеврит, Спонтанен пневмоторакс,

Отравяне с бензин, Силикоза, Шумова болест

 

          Болка в гръбначният стълб

Тетанус, Анкилозиращ спондилартрит, Артроза на гръбначния стълб, Остеохондроза,

Дископатия, Дискова херния, Метастази, Климактериум

 

           Болки в гърба

Остър волвулус на стомаха-лявостранна, Анкилозиращ спондилартрит,

Синдром на белодробния инфилтрат тип Картаген

 

            Болка в сърдечната област

Остро белодробно сърце, Атеросклероза, Хипертонична болест, Пролапс на

 

 

 

Митралната клапа, Предсърдна пароксизмална тахикардия, Остър волвулус на стомаха, Нодозен панартериит, А-инсуфициенция, Луетичен мезаортит,

Атеросклеротична миокардиосклероза, А-стеноза, Токсичен аденом на щитовидната жлеза, Хиперинсулинизъм, Тетания, Климактериум, Феохромоцитом, Винилхлоридна болест, Вибрационна болест

болка в сърдечната област-тъпа, продължителна

Миокардит, Остър перикардит, Остър ревмокардит, Рекрудесциращ ревмокардит,

Слединфарктен синдром

 

         Болка зад гръдната кост

Белодробна тромбоемболия и инфаркт на белия дроб, Остър и хроничен медиастенит, Пневмомедиастинум, Пролапс на митралната клапа, Камерна пароксизмална тахикардия, Облитериращ тромбангиит, Идиопатично разширение на хранопровода, Диафрагмална херния на хранопровода, Стеснение на хранопровода,

Вибрационна болест, Хипертония, ИБС, Хроничен гастрит, Желязо-дефицитна анемия, Перикардити, Сърдечен инфаркт, Синдром на болезненото хрущялно изкълчване, Синдром на предната гръдна стена

болка зад гръдната кост-внезапна, пристягаща, траеща над 20 минути

Инфаркт на миокарда

болка зад гръдната кост-ирадираща към едната или двете ръце, шията, долната челюст, гърба, корема

Инфаркт на миокарда

болка зад гръдната кост-ирадираща към лявата ръка, малкият пръст, лявата плешка, долната челюст, шията, гърба

Стабилна стенокардия

болка зад гръдната кост-ирадираща към шията, раменете, ръцете

Разслойваща аневризма на аортата

болка зад гръдната кост – за пръв път в живота

Нестабилна стенокардия

болка зад гръдната кост-при покой

Нестабилна стенокардия

болка зад гръдната кост-непреминаваща от нитроглицерин

Нестабилна стенокардия, Разслойваща аневризма на аортата, Идиопатична хипертрофична кардиомиопатия, Инфаркт на миокарда

болка зад гръдната кост-пареща

Луетична аневризма на аортата, Луетичен мезаортит

болка зад гръдната кост-преминаваща от нитроглицерин

Атипична стенокардия, Стабилна стенокардия, Аортна стеноза

болка зад гръдната кост-при физически усилия

Нестабилна и стабилна стенокардия

болка зад гръдната кост-при преглъщане

Рак на хранопровода, Остър езофагит

болка зад гръдната кост-пулсираща

Остър медиастенит

болка зад гръдната кост-циклична, нощем или рано сутрин

Атипична стенокардия

болка зад гръдната кост-с обилна студена пот

 

 

Стабилна стенокардия

болка зад гръдната кост-разкъсваща, продължителна

Разслойваща аневризма на аортата

 

        Болки в крайниците

Паранефрит, Флексия, Подагра, Анкилозиращ спондилартрит, Вегетативни полиневропатии, Вибрационна болест, Гноен тендовагинит, Паронихия, Полирадикулоневрити, Тромбофлебит, Невралгия и неврит на седалищния нерв, Синдром на Lerich

болка в крака-остра, непоносима

Облитериращ тромбангиит

болка в крака-силна при лежане и намаляваща при сядане

Облитериращ тромбангиит

болка  в лявото рамо

Слединфарктен синдром

болка в големия пръст на крака

Подагра

болка в пръстите и китките на ръцете намаляваща или изчезваща при работа

Вибрационна болест

болки и изтръпване на крайниците

Нодозен панартериит

болки и схващане в ставите на крайниците

Анкилозиращ спондилартрит

 

       Болка при уриниране

Рак на бъбрека, Бъбречно-каменна болест-криза, Хроничен пиелонефрит

 

       Болка  в  края на уринирането

Камък в пикочния мехур, Остър цистит

 

        Болка в лявата илиачна област

Дивертикулоза на сигмовидното черво, Остър сигмоидит

 

         Болка в пикочния мехур при движение

Камък в пикочния мехурРак на пикочния мехур, Остър цистит

 

         Болка в очните ябълки

Грип

 

         Болка при дишане

Фибринозен плеврит

 

         Болка лумбална силна внезапна

Тромбоза – емболия на бъбречната артерия,

 

       Болка между плешките

Хроничен медиастинит, Идиопатично разширение на хранопровода, Остър езофагит

 

 

 

 

        Болка – невралгична

Бруцелоза

 

         Болка – плеврална

Белодробен ехинокок, Белодробна тромбоемболия и инфаркт на белия дроб,

Рентгенова пневмония

 

        Болка при движение

Одтеоартрози, Костен и ставен панарициум, Пандактилит, Синдром на предната гръдна стена

 

        Болка при дъвкане

Микотичен стоматит, Улцерозен некротичен стоматит, Заушка

 

        Болка при преглъщане

Микотичен стоматит, Тонзилити, Остър тиреоидит

 

        Болка в лопатката, лявото рамо и торакса

Синдром на Poncoast-Tobias

 

        Болки в гърлото

Скарлатина, Ангина, Морбили, Фарингит, Ларингит, Тонзилит, Оток на гръкляна

 

        Болка в очите

Язва на роговицата, Иридоциклит, Увеит, Хиперметропия

 

        Болка по лицето

Невралгия на троичния нерв, Целулит, флегмон, абсцес на окото

 

        Болка в ушите

Остър отит, Цирей във външния слухов проход, Остър катар на средното ухо,

Гнойно възпаление на средното ухо

 

         Болка в носа

Цирей на входа на носа, Херпес, Травми

 

         Болка в устата

Отравяне с диперидили и корозивни препарати

 

         Болка по кожата

Обриви, Херпес зостер, Червен вятър, Склеродермия

 

 

                           Бодежи

Белодробна хамартома

бодеж в гръдния кош –

Серо-фибринозен плеврит, Слединфарктен синдром, Дисеминиран лупус

 

 

бодеж в сърдечната област, невлияещ се от дишането

Остър перикардит

 

       Пулсираща  болка

Остри и гнойни възпалителни процеси, Панарициум-под нокътя, Гноен тендовагинит, Остри мастоидити-задушната област

 

      Световъртеж

Артериална хипертония, Инфаркт на сърцето, Язва на стомаха и дуоденума,

Възбуден стомах, Хроничен ентерит, Остра следкръвоизливна анемия, Желязо-дефицитна анемия, Полицитемия, Адисонова болест, Отравяне с медикаменти-барбитурати, халогенирани въглеводороди, Електротравма, Слънчев удар, Болест на движението, Нарушения в мозъчното кръвообращение, Комоциум, Травмена церебростения, Повишен вътречерепен натиск, Лабиринтити, Болест на Мениер,

Субдурален абсцес, Белодробна хемосидероза, Хипервентилационен синдром,

Фамилна кардиомегалия, МАS – синдром, Синдром на Roemheld, Синдром на Churton, Атеросклероза, Пълен AV-блок, Злокачествена хипертония, Предсърдна пароксизмална тахикардия, Остър дифузен нефрит, Апластична анемия,

Хронична хемолитична анемия, Пернициозна анемия, Фолиево-дифицитна анемия,

Ахилична хлоранемия, Остра надбъбречна недостатъчност, Винилхлоридна болест,

Отравяне с СО, бензин, бензол, хексахлоран, тетрахлорметан, серовъглерод, Кесонна болест, Вибрационна болест, Шумова болест, Ботулизъм, Едра шарка

 

        Прилошаване

Надкамерни тахикардии, Предсърдно трептене, Сърдечен блок, Сърдечен инфаркт,

Токсичен хепатит, Желязо-дефицитна анемия, Адисонова болест, Отравяне с гъби,

Болест на движението, А-стеноза и инсуфиенция, Тетралогия на Фало

 

         Замайване при физически усилия

А – стеноза

 

          Загуба на съзнание

Дизентерия, Холера, Белодробен инфаркт, Дихателна недостатъчност, Пневмоторакс,

Шок-колапс, Камерна тахикардия, Внезапно спиране на сърцето, Сърдечен блок,

Злокачествен нефрит, Ентерит, Ентероколит, Гастроентерит, Токсичен хепатит,

Чернодробна цироза, Автоимунна анемия, Мозъчни увреждания при новороденото,

Инфекции-менингити, менингоенцефалити, токсоплазмоза, Ваготония-уплаха, болка,

Епилепсия, Алергичен шок, Отравяне с СО, бензол, Електротравма, Слънчев удар, Удавяне, Комоциум церебри, Мозъчен инсулт, Мозъчна контузия, Повишен вътречерепен натиск, Мозъчни тумори, Гранд мал, Петит мал, Статус епилептикус,

Остър ларингеален задух, Ентеробиоза, Синдром на кашличния синкоп, MAS-синдром, Разслойваща аневризма на аортата, Предсърдна пароксизмална тахикардия,

Нефропатия на бременноста

 

         Замъглено съзнание

Белодробен оток от несърдечен произход, Шок-колапс-паралитична фаза, ХБН,

Антракс на кожата, Коремен тиф, Менингококов менингит, Паратиф В, Петнист тиф,

Полиомиелит

 

 

 

          Колапс

Синдром на бронхо-пулмоналната аспирация при бременни, Алвеоларно-капилярен блок, Остра дилатация на стомаха, Мезентериална тромбоемболия, Електролитна чернодробна кома, Пълен AV-блок, Инфаркт на миокарда, Безпулсова болест,

Камерна пароксизмална тахикардия, Карциноидни тумори на тънкото черво,

Исхемичен колит, Остра тромбоза на портална вена, Остър перитонит, Вибрационна болест, Отравяне с бензин, фосфоорганични пестициди, селинон, тетраетилово,

Хиатусна херния, Анемия след кръвозагуба, Дисеминирано вътресъдово съсирване,

Алергичен шок, Пневмоторакс, Тиреотоксикоза, Адисонова болест, Хиперосмоларна кома, Остър панкреатит, Термични изгаряния

 

         Синкоп

Камерна тахикардия, А-стеноза, Анемия след кръвозагуба, Желязодефицитна анемия,

Синдром на кашличния синкоп, Изолирана Р-стеноза

 

          Конвулсии

Дизентерия, Белодробна емболия и инфаркт на белия дроб, Отравяне с фосфоорганични пестициди, триазинови препарати, Гранд мал, MAS-синдром,

Синдром на Churton

 

           Гърчове

Епилепсия, Алергичен шок, Отравяне с хининови препарати, халогенирани въглеводороди, конин, бензол, Топлинен удар, Удавяне, Еклампсия, Нарушения в мозъчното кръвообращение, Кръвоизлив в мозъка, Тетанус, Хистерия, Стрихниново отравяне, Сърдечен блок, Тетания, Пиурия у кърмачето, Остър гломерулонефрит, Хипервентилационен синдром, Изолирана Р-стеноза,

MAS-синдром, Остър ендокардит, Безпулсова болест, ОБН-полиурийна фаза,

Феохромоцитом, Вирусен хепатит-хепатална кома, Тетанус на новороденото

Екламптични гърчове

ХБН

Клонични гърчове

Отравяне с бензол и фосфоорганични пестициди

Клонично-тонични гърчове

Злокачествена хипертония, Нефропатия на бременноста, Отравяне с хексахлоран, тетрахлорметан, Менингококов менингит, Полиомиелит-менингеална форма

Тетанични гърчове

Тетанус

 

          Делир

Отравяне с барбитурати, атропин и други холинолитици, алкохоли, от гъби, бензол,

Пелагра, Вирусен хепатит-хепатална кома

 

           Тремор

Дихателна недостатъчност, Чернодробна цироза, Цироза на Уилсън-Коновалов,

Тиреотоксикоза, Феохромоцитом, Статус астматикус, Отравяне с халогенирани въглеводороди, триазинови препарати, живак, бензин,

 

 

Употреба на кафе, цигари, алкохол, Безсъние, Екзогенна чернодробна кома

 

         Нервно напрежение

Предсърдна пароксизмална тахикардия, Синдром на предменструално напрежение

 

          Невралгии

Лимфаденоза

 

          Неврастенни оплаквания

Хипертонична болест, Болест на Raynaud, WPW-синдром, Спадане на стомаха,

Спастичен колит, Хроничен ентерит, Хроничен холангиохепатит, Хроничен персистиращ хепатит, Следхепатитна хипербилирубинемия, Ламблиаза на черния дроб и жлъчните пътища, Рак на панкреаса, Нефроптоза, Синдром на предменструално напрежение

          

          Неврити

Пелагра

 

           Невровегетативни смущения

Хиперфоликулинизъм, Климактериум, Феохромоцитом, Диенцефален синдром

 

            Неразположение

Подостър септичен ендокардит, Капилярен тонзилит, Бруцелоза

 

             Непоносимост към високи температури

Муковисцидоза

 

             Нервно-психични прояви

Чернодробна кома, Хипооваризъм, Климактериум, Синдром на Stein-Leventhal,

Порфирия, Отравяне с бензин, фосфоорганични пестициди

 

             Възбуденост

Шок, Артериална хипертония, Инфаркт на сърцето, ОБН, Токсичен хепатит,

Язва на стомаха и дуоденума, Възбуден стомах, Тетания, Отравяне с медикаменти-

Салицилати, атропин и други холинолитици, хининови препарати, С алкохол,

Гъби, Топлинен удар, Лъчева болест, Гноен менингит, Миокардит на Fiedler,

Остра чернодробна дистрофия

 

             Неспокойствие  и   напрегнатост

Тиреотоксикоза, Тетания, Алергичен шок, Надкамерни тахикардии, Бременност,

Закъсняла менструация, Белодробна хемосидероза, Хипервентилационен синдром

 

             Депресия

Рак на стомаха, Хроничен ентерит, Хипергликокортицизъм, Лупус еритематодес,

Хипоорхидизъм, Хеморагична треска с бъбречен синдром

 

             Унесеност

Шок, ОБН, Статус астматикус, Прегряване на организма

 

 

 

            Обърканост

Белодробна емболия и инфаркт на белия дроб, Дихателна недостатъчност,

Чернодробна цироза, Гранд мал

 

              Притъмняване пред очите

Глаукома, Артериална хипертония

 

              Смущения в паметта

Живачно отравяне, Комоциум, Мозъчни контузии, Травми, Церебростения,

Енцефалопатия, Гранд мал

 

               Сомнолентност – сънливост

Шок-колапс-паралитична фаза, ХБН, Остра следкръвоизливна анемия,

Адипозо-гинитална дистрофия, Остра надбъбречна недостатъчност, Отравяне с тетрахлорметан, Вирусен хепатит-хепатална кома, Отравяне с барбитурати, фенотиазинови, мепробромати, диазепини и други транквилизатори,

Имипраминови препарати, дигиталис, салицилати, нитро и аминобензоени препарати,

Комоциум церебри, Гноен менингит, Чернодробна цироза, Желязо-дефицитна анемия, Статус астматикус, Електротравма, Прегряване на организма, Гранд мал,

Сепсис, Болест на Shaver, Хипервентилационен синдром, Чернодробна кома, Остра чернодробна дистрофия

 

                Сопор

Отравяне с медикаменти-барбитурати, фенотиазинови, мепробромати, диазепинови и други, с алкохоли, Чернодробна кома, Остра чернодробна дистрофия

 

                 Раздразнителност

Тиреотоксикоза, Вибрационна болест, Отравяне с бензол

 

                Безсъние

Язва на стомаха и дуоденума, Възбуден стомах, Хроничен ентерит, Чернодробна цироза, Ентеробиоза, Тиреотоксикоза, Статус астматикус, Травмена церебростения,

Вибрационна болест, Оловно отравяне, Атеросклероза, Хипертонична болест,

Климактериум, Синдром на предменструално напрежение, Пелагра, Отравяне с бензин, фосфоорганични съединения, серовъглерод, Токсомикоза

безсъние с кошмарни сънища

Хронична лявокамерна сърдечна недостатъчност

нарушен сън

Вирусен хепатит, Дребна шарка

повърхностен и неспокоен сън

Тетраетилово отравяне, Коремен тиф, Желязо-дефицитна анемия

 

              Кома

Тиреотоксикоза, Диабетна кетоацидоза, Остър гломерулонефрит, Статус астматикус,

Остро отравяне с барбитурати, мепробромати, диазепини, имипраминови,  нитро и аминобензоени препарати, епоксисъединения, триазинови препарати, алкохоли, бензол, Топлинен удар, Мозъчен инсулт, Мозъчни контузии,

 

 

 

Гранд мал, Гноен менингит, Остра чернодробна дистрофия, Остра тромбоза на портална вена, ХБН, Остра надбъбречна недостатъчност, Вирусен хепатит,

Менингококов менингит

 

         Нарушена координация

Цироза на Уилсън-Коновалов

 

         Схващане

Ботулизъм-език, фаринкс, ларинкс, нос, глътка, Тетанус-мандибуларна става,

Простуда, Подагра, Ревматоиден артрит, Остеоартроза-сутрешно

 

         Скованост

Анкилозиращ спондилартрит-гръбначен стълб, Вегетативни полиневропатии-пръстите

 

          Парестезии

Вегетативни полиневропатии-дланите, Вибрационна болест-ръцете, Винилхлоридна болест-пръсти, Отравяне с олово, бензол-нощни, Полиневрити, Полирадикулоневрити-крайници, Хипервентилационен синдром-лице, ръце и ходила, Коарктация на аортата-крайници, Пернициозна анемия,

Първичен хипералдостеронизъм, Първичен хиперпаратиреоидизъм, Климактериум,

Отравяне с хексахлоран, фокфоорганични пестициди, тетраетилово

 

            Акропарастезии

Синдром на Sjogren, Хронично отравяне с бензин

 

            Мравучкане

Вибрационна болест, Синдром на Pancoast-Tobias – пръсти

 

              Неподвижност

Снндром на Hedblom-долните части на торакса

 

               Вратна вдървеност

Остра надбъбречна недостатъчност, Менингококов менингит, Полиомиелит-менингеална форма

 

                Безчувственост на пръстите

Болест на Raynaud

 

                 Изтръпване на крайниците

Хипертонична болест, Болест на Raynaud, Облитериращ тромбангиит, Дисеминиран лупус, Склеродермия, Вибрационна болест

 

               Студени крайници

Отравяне с мепробромати, диазепини, Салмонелоза, Камерна тахикардия, Анемия след кръвозагуба, Алергичен шок, Атеросклероза, Синдром на Fanconi-Hegllin,

Коарктация на аортата, Холера

 

 

 

крайници  долни  студени

Коарктация на аортата, Облитериращ тромбангиит

крайници -  нарушено кръвообръщение

Захарна болест

 

           Менингеален  синдром

Синдром на Behcet, Бруцелоза, Доброкачествена и иктеро-хеморагична лептоспироза

 

            Менингит

Заушка

 

            Менингоенцефален синдром

Синдром на Behcet, Белодробен антракс,

 

             Мигрена

Болест на Raynaud, Гастроентероколит, Билиарна дискинезия-атония на жлъчния мехур и хипертония на сфинкстера на Oddi

 

             Миокардит и енцефаломиокардит

Коксаки и ЕСНО-вируси

 

            Стягане в гърдите

Белодробен оток – синдром, Остър дифузен нефрит, Отравяне с бензин

 

            Стягане във врата

Хипертонична болест

 

             Хиперемия на кожата на лицето , шията и горната част на торакса

Хеморагична треска с бъбречен синдром

 

              Хиперестезия

Шок-колапс-възбудна фаза, Менингококов менингит, Полиомиелит-менингеална форма, Тетанус

Уебсайт в alle.bg