сайт за медицина за всеки

Лаборатрия на кръвта

      ЛАБОРАТОРИЯ     НА     КРЪВТА

 

 

          СУЕ

забавена

Р-стеноза, Язва на дуоденума, Придобита фибриногенопения, Истинска полицитемия,

Чернодробна дистрофия, Хепатит, Дерматомиозит, Хеморагични трески

нормална

Остър и хроничен бронхит, Хроничен обструктивен бронхит, Белодробен ехинокок,

Белодробна еозинофилия с инфилтрат, Белодробен емфизем, Спонтанен пневмоторакс, Идиопатично разширение на хранопровода, Дивертикул на хранопровода, Спазъм на хранопровода, Язва на дуоденума, Спастичен колит,

Идиопатична ексудативна ентеропатия, Ехинокок на слезката, Идиопатична хемолитична анемия на Frank, Гигантофоликуларен лимфобластом, Първично лумбаго, Симптоматично лумбаго, Силикоза, Аденовирусни заболявания,

Варицела, Вирусен хепатит-иктерична форма, Грип, Заушка

нормална  или  леко  ускорена

Орнитозна пневмония, Сух плеврит, Ендогенна чернодробна кома, Остра чернодробна дистрофия, Дребна шарка, Кримска треска

ускорена

Остър белодробен абсцес, Хроничен белодробен абсцес, Белодробна аспергилоза,

Бронхиектазии, Белодробна кандидоза, Първичен белодробен рак, Белодробна еозинофилия с инфилтрат, ХОББ, Пневмонии, Саркоидоза, Белодробна тромбоемболия и инфаркт, Туберкулоза на трахеобронхиалните лимфни възли,

Остра милиарна туберкулоза, Хронична хематогенно-дисеминирана белодробна туберкулоза, Инфилтративна белодробна туберкулоза, Хронична фибро-кавернозна туберкулоза, Мезотелиом на плеврата, Ексудативен плеврит, Гноен плеврит, Остър медиастенит, Подостър септичен ендокардит, Инфаркт на миокарда, Луетичен мезаортит, Идиопатичен мезаортит, Адхезивен перикардит, Остър и рекрудесциращ ревмокардит, Облетериращ тромбангиит, Синдром на Behcet, Синдром на Sjogren,

Лакунарен тонзилит, Рак на стомаха, хранопровода, дебелото и правото черво,

Язва на стомаха, Остър апендицит, Хроничен язвен хеморагичен колит, Чревна липодистрофия, Остър сигмоидит, Синдром на Gardner, Рак на жлъчния мехур,

Хроничен холангиохепатит, Холедохолитиаза, Остър холецистит,

 

 

 

 

Ламблиоза на черния дроб и жлъчните пътища, Синдром на Budd-Chiari, Рак на панкреаса, Остър панкреатит, Метастатична карцинома на перитонеума, Туберкулозен перитонит, Хроничен ендопролиферативен нефрит,

Хроничен лобуларен нефрит, Lg A-гломерулонефрит, Ендемична нефропатия,

Нефропатия на бременноста, Остър пиелонефрит, Пионефроза, Туберкулоза на бъбреците, Остра апластична анемия, Хеморагична капиляротоксикоза, Остра еритромиелоза, Лимфаденом, Миелом, Миелоза, Миелофиброза, Тромботична тромбопенична пурпура, Рак на щитовидната жлеза, Подагра, Остър тиреоидит,

Дерматомиозит, Пулмо-ренална грануломатоза, Дисеминиран лупус, Нодозен панартериит, Склеродермия, Хеморагичен пулмо-ренален синдром, Остеоартрози,

Ревматоиден полиартрит, Анкилозиращ спондилартрит, Първично и симптоматично лумбаго, Отравяне с бензин, Радиационна болест, Силикоза, Антракс на кожата,

Ку-треска, Коремен тиф, Доброкачествена и иктеро-хеморагична лептоспироза,

Марсилска треска, Меннингококов менингит, Инфекциозна мононуклеоза,

Паратиф В, Петнист тиф, Скарлатина, Спин

суе – ускорено при изтудяване

Идиопатична хемолитична анемия на Frank

суе -  силно ускорена

Остър ендокардит, Остър перикардит, Слединфарктен синдром, Безпулсова болест,

Улцерозо – некротичен стоматит, Чернодробен абсцес, Първичен и метастатичен чернодробен рак, Остър холангиохепатит, Следнекротична чернодробна цироза,

Билиарна чернодробна цироза, Хроничен агресивен хепатит, Синдром на Zieve,

Абсцес на слезката, Сарком на слезката, Мезотелиом на перитонеума,

Амилоидоза на бъбреците, Рак на бъбрека, Лупусна нефропатия, Остър дифузен нефрит, Хроничен мембранозен нефрит, Подостър злокачествен бързо прогресиращ нефрит, Липоидна нефроза, Остра фебрилна хемолитична анемия, Хронична хемолитична анемия, Бластна левкоза, Злокачествена лимфогрануломатоза,

Лимфосаркоматоза, Ретикулосаркоматоза, Сепсис

 

       

                  ЛЕВКОЦИТОЗА

Белодробен абсцес, Бронхопневмония-умерена с олевяване, Емболия и инфаркт на белия дроб-умерена, Гноен плеврит-с полинуклеаза и олевяване, Атипична пневмония, Крупозна пневмония-с полинуклеаза и олевяване, Хематогенно-дисеминирани форми на белодробна туберкулоза, Туберкулозен плеврален емпием,

Ревматичен ендокардит, Септичен и бактериален ендокардит, Инфаркт на миокарда,

Паранефрит, Пиелит, Пиелонефрит, Простатит, Остър апендицит, Остър дифузен перитонит, Чернодробен абсцес, Чернодробна дистрофия, Запушване на артерия hepatica, Портална пиемия, Чернодробен рак, Сифилитичен хепатит, Холангит,

Ангиохолит, Холецистит, Оток на панкреаса, Остра некроза на панкреаса, Остър панкреатит, Анемия след кръвозагуба, Хронична миелоза, Остра левкоза,

Остър лимфаденит, Туберкулозен лимфаденит, Лимфогрануломатози, Лимфосарком,

Мултиплен миелом, Инфекциозна мононуклеоза, Ретотелен сарком, Тиреоидит,

Артериит на темпоралната артерия, Дерматомиозит, Възлов периартериит,

Ревматизъм-неутрофилна, Хипофизна кахексия-еозинофилна, Инфекциозен полиартрит, Уроартрит-неутрофилна, Анкилопоетичен спондилартрит,

 

 

 

 

Епидемичен енцефалит, Сезонни енцефалити-неутрофилна, Листериози-полинуклеарна, Хеморагичен нефрозонефрит, Ку-треска, Петнист тиф-неутрофилна,

Сап-полинуклеарна, Заушка, Лимфоретикулоза-лека, Магарешка кашлица, Епидемичен менингит-полинуклеарна, Сепсис-полинуклеарна, Антракс-полинуклеарна, Скарлатина-полинуклеарна, Содоку-полинуклеарна, Белодробен рак,

Пневмококова пневмония, Остър белодробен абсцес, Бронхиектазии, Червен вятър-полинуклеарна, Едра шарка, Стронгилоидоза, Трихинелоза, Чернодробен метил,

Топлинен удар, Дифтерия-с полинуклеоза, Коклюш и паракоклюш, Синдром на Fridmondt-Moeller, Синдром на Loehr-Kindberg, Азотно-газова пневмония-неутрофилна, Bagassosis, Миокардит на Fiedler, Посткомисурен синдром

левкоцитоза – неутрофилна

Пневмококова пневмония, Остра следкръвоизливна анемия, Злокачествена лимфогрануломатоза, Лимфосаркоматоза, Ретикулосаркоматоза, Хипергликокортицизъм, Нодозен панартериит, Ревматоиден полиартрит, Шумова болест, Антракс на кожата, Марсилска треска, Паратиф В, Петнист тиф

левкоцитоза с еозинофилия

Наследствена несфероцитна хемолитична анемия, Дерматомиозит

левкоцитоза с лимфопения,

Туберкулоза на трахео-бронхиалните лимфни възли, Инфилтративна белодробна туберкулоза, Ретикулосаркоматоза

левкоцитоза с лимфоцитоза

Заушка

левкоцитоза с олевяване

Остър белодробен абсцес, Пневмококова пневмония, Стрептококова пневмония,

Pseudomonas – пневмония, Гноен плеврит, Остър медиастенит, Остър ендокардит,

Хронична хемолитична анемия, Наследствена несфероцитна хемолитична анемия,

Миелофиброза, Миелоза, Истинска полицитемия, Остра надбъбречна недостатъчност,

Остър тиреоидит, Хеморагичен пулмо-ренален синдром, Доброкачествена и иктеро-хеморагична лептоспироза, Сепсис, Скарлатина, Хеморагична треска с бъбречен синдром

левкоцитоза с токсични гранулоцити

Остър ендокардит, Сепсис

левкоцити – нормален брой

Остър и хроничен бронхит, Белодробна еозинофилия с инфилтрат, Орнитозна пневмония, Хронична пневмония, Хронична хематогенно-дисеминирана белодробна туберкулоза, Сух плеврит, Спонтанен пневмоторакс, Първична билиарна цироза,

Хронична хемолитична анемия, Идиопатична хемолитична анемия на Frank,

Гигантофоликуларен лимфобластом, Аденовирусни заболявания

 

 

                    ЛЕВКОПЕНИЯ

Атипична пневмония, Първична белодробна туберкулоза, Хематогенно-дисеминирани форми на белодробна туберкулоза, Бактериален ендокардит,

Хепатит, Агранулоцитоза, Алевкия-токсично алиментарна, Хронична анемия,

Отосклерозна анемия, Пернициозна анемия на Biemer, Лимфогрануломатоза,

Апластична анемия, Болест на Gaucher, Болест на Niemann-Pick, Тромбоза на лиенална вена, Ретотелен сарком, Хиперспленизъм, Ахилична хлоранемия,

 

 

Базедова болест, Микседем, Алиментарна дистрофия, Алергия, Серумна болест,

Луповисцерит, Деформиращ остеит, Фелти синдром, Дребна шарка, Бруцелоза,

Анаеробни инфекции, Грип, Денга, Жълта треска, Заушка, Лайшманиоза,

Хеморагичен нефрозонефрит, Папатациева треска, Ку-треска, Коремен тиф,

Хеморагични трески, Стронгилоидоза, Морбили, Рубеола, Синдром на Libman-Sacks,

Миокардит на Fiedler, Улцерозо-некротичен стоматит, Портална цироза,

Синдром на Sjogren, Първичен чернодробен рак, Спру, Болест на Banti, Чернодробна туберкулоза, Хронична тромбоза на портална вена, Тромбофлебит на лиенална вена,

Хроничен агресивен хепатит, Лупусна нефропатия, Фолиеводефицитна пернициозна анемия, Пароксизмална нощна хемоглобинурия, Хипо и авитаминоза С,

Винилхлоридна болест, Отравяне с бензол, живак, тетрахлорметан, Кесонна болест,

Радиационна болест, Вирусен хепатит-иктерична форма, Грип, Марсилска треска,

Спин

левкопения с неутропения

Отравяне с бензол

левкопения с лимфопения

Пневмония причинена от грипен вирус, Остра милиарна туберкулоза

левкопения с лимфоцитоза и плазмотични клетки

Рубеола, Кримска треска, Хеморагична треска с бъбречен синдром

левкопения с олевявания

Ку-треска, Туберкулоза на бронхиалните лимфни възли

 

 

                        ЛИМФОЦИТОЗА

Хепатит, Агранулоцитоза, Хронична анемия след кръвозагуба, Пернициозна анемия на Biemer, Лимфаденоза, Апластична анемия, Болест на Gaucher, Болест на Niemann-Pick, Ахилична хлоранемия, Адисонова болест, Спру, Базедова болест, Алиментарна дистрофия, Бруцелоза, Грип, Денга, Лайшманиоза, Магарешка кашлица, Папатациева треска, Ку-треска, Коремен тиф, Хеморагични трески, Туберкулоза, Сифилис, Огнищни заболявания, Протозойни болести, Епидемичен паротит, Коклюш, Хипертиреоза,

Левкемия, Морбили, Рубеола, Лимфаденоза, Ретикулоза, Хронична надбъбречна недостатъчност, Отравяне с живак, Вирусен хепатит-иктерична форма, Грип,

Едра шарка

лимфоцитоза с еозинофилия

Хипопитуитаризъм

 

                         ЛИМФОПЕНИЯ

Казеозна пневмония и бронхопневмония, Рак на стомаха, Чернодробна дистрофия,

Лимфаденит, Доброкачествена и злокачествена лимфогрануломатоза, Лимфосарком,

Дребна шарка, Ретотелен сарком, Хеморагичен нефрозонефрит, Хеморагични трески,

Идиопатична ексудативна ентеропатия, Гигантофоликуларен лимфобластом,

Хипергликокортицизъм, Радиационна болест, Спин

 

                           ЕРИТРОЦИТОЗА

Недостиг на кислород, Сърдечни пороци, Белодробни болести, Токсични дразнения,

Еритремия, Хиперглобулия, Сърдечна недостатъчност, Кахексия, Глад, Отравяния,

Кръводаряване, Белодробен емфизем, Оток и остра некроза на панкреаса, Топлинен удар, Остеомалация

 

 

еритроцити – нормален брой

Придобита фибриногенопения, Гигантофоликулярен лимфобластом, Аденовирусни заболявания

еритроцити – намалена преживяемост

Хронична хемолитична анемия, Идиопатична хемолитична анемия на Frank

еритроцити – намален полупериод на разпад

Синдром на Zieve

еритропения

Анемия след кръвозагуба, Анкилостомидоза, Ексикози, Стенози на храносмилателния канал, Захарен и безвкусен диабет

 

                     ЕОЗИНОФИЛИЯ

Алергични заболявания, Хелминтоза, Стронгилоидоза, Трихинелоза, Скарлатина,

Анкилостомидози, Аскаридоза, Ентеробиоза, Белодробен ехинокок, Алергична пневмония с еозинофилен инфилтрат, Пернициозна анемия, Лимфогрануломатоза,

Серумна болест, Алергична хрема, Възлов периартериит, Чернодробен метил,

Синдром на Loffler, Синдром на Engel, Синдром на белодробния инфилтрат тип Картаген, Остра и хронична надбъбречна недостатъчност, Нодозен панартериит,

Отравяне с живак, Синдром на Fridmondt-Moeller, Синдром на Loehr-Kindberg,

Ендокардит на Loffler, Белодробна аспергилоза, Бронхиална астма, Белодробна кандидоза, Остър белодробен еозинофилен инфилтрат, Ексудативна ентеропатия,

Чернодробен ехинокок, Чернодробна фасциолоза, Слединфарктен синдром,

Белодробен ехинокок, Безпулсова болест, Облитериращ тромбангиит,

Терминален илеит, Първична билиарна цироза, Хроничен агресивен хепатит,

Ламблиоза на черния дроб и жлъчните пътища, Ехинокок на слезката,

Злокачествена лимфогрануломатоза

 

                       ЕОЗИНОПЕНИЯ

Туберкулоза на бронхиалните лимфни възли, Апластична анемия, Синдром на Marchard-Waterhouse-Friderichsen, Дребна шарка, Лайшманиоза, Хипергликокортицизъм, Шумова болест

 

                      НЕУТРОФИЛИЯ

Емболия и инфаркт на белия дроб, Казеозна пневмония и бронхопневмония,

Остър дифузен перитонит, Чернодробен абсцес, Поортална пиемия, Чернодробен рак,

Холангит, Ангиохолит, Холецистит, Пневмококова пневмония

 

                       НЕУТРОПЕНИЯ

Тромбоза на портална вена

 

                      МОНОЦИТОЗА

Хронични неутропении, Ретикулоендотелиози, Бруцелоза, Ку-треска, Едра шарка,

Дерматомиозит, Денга, Жълта треска, Лайшманиоза, Туберкулоза на бронхиалните лимфни възли, Хематогенно-дисеминирани форми на белодробна туберкулоза,

Бактериален ендокардит, Хепатит, Лимфогрануломатоза, Подостър септичен ендокардит, Злокачествена лимфогрануломатоза, Пелагра, Склеродермия,

Отравяне с живак

 

 

 

 

                       ТРОМБОЦИТОЗА

Рак на стомаха, Анемия след кръвозагуба, Полицитемия вера, Хронична миелоза, Захарни болести, Облитериращ тромбангиит, Миелофиброза,

Есенциална тромбоцитемия

тромбоцити -  нормален брой

Първичен чернодробен рак, Остра фебрилна хемолитична анемия, Идиопатична хемолитична анемия на Frank, Наследствена хеморагична тромбастения

тромбоцитопения

Тромбопенична пурпура, Макроглобулинемична пурпура, Болест на Gaucher,

Тромбоза на лиенална вена, Хиперспленизъм, Луповисцерит, Хеморагични трески,

Фелти синдром, Алевкия-токсично-алиментарна, Хронична анемия, Пернициозна анемия на Biemer, Остра еритробластоза, Лимфаденоза, Хронична миелоза, Остра левкоза, Апластична анемия, Портална цироза, Хроничен агресивен хепатит,

Чернодробна туберкулоза, Болест на Banti, Лупусна нефропатия, Нефропатия на бременноста, Фолиеводефицитна пернициозна анемия, Консумативна коагулопатия,

Миелом, Ретикулоцитоза, Есенциална тромбоцитопения, Остра надбъбречна недостатъчност, Дисеминиран лупус, Винилхлоридна болест, Отравяне с бензол,

Радиационна болест, Вирусен хепатит-хепатална кома, Кримска треска, Хеморагична треска с бъбречен синдром, Спин

 

                        ПРОТЕИНИ   В    КРЪВТА

увеличени

Подостър ендокардит, Лайшманиоза, Ексикаця, Мултиплен миелом, Епидемичен менингит, Туберкулозен менингит, Токсоплазмоза, Повръщане

намалени

Подостър септичен ендокардит, Хронична дяснокамерна сърдечна недостатъчност,

Рак на стомаха и хранопровода, Болест на Menetrier, Стеноза на пилора, Храничен ентерит, Идиопатична ексудативна ентеропатия, Синдром на Gardner, Куашиоркър,

Амилоидоза на бъбреците, Лупусна нефропатия, Хроничен мембранозен нефрит,

Подостър злокачествен нефрит, Нефропатия на бременноста, Хронична следкръвоизливна анемия, Алиментарна дистрофия, Цироза с асцит,

Хипо- поли- и авитаминози

хиподиспротеинемия

Нодозен панартериит

липопротеинемия

Затлъстяване

мукопротеини в кръвта – увеличени

Чревна липодистрофия

бета  липопротеини – увеличени

Атеросклероза, Чернодробна стеатоза, Отравяне с хексахлоран

 

                     ЛИПИДИ   В    СЕРУМА

повишени

Атеросклероза, Портална цироза, Първична билиарна цироза, Чернодробна стеатоза,

Синдром на Zieve, Хроничен панкреатит, Амилоидоза на бъбреците, Диабетна гломерулосклероза, Лупусна нефропатия, Хроничен мембранозно-пролиферативен нефрит, Хроничен лобуларен нефрит, Подостър злокачествен нефрит, Нефропатия на

 

 

Бременноста, Липоидна нефроза, Захарна болест, Затлъстяване

понижени

Хроничен ентерит, Чревна липодистрофия, Спру

 

                    СЕРУМ   АЛБУМИНИ

увеличени

Амилоидна нефроза, Липоидна нефроза, Нефропатия при бременни, Хеморагична диатеза с тромбопения, Напреднала пернициозна анемия, Тежки чернодробни увреждания

намалени

Рак на стомаха, Стеноза на пилора, Хроничен язвен хеморагичен колит, Хроничен ентерит, Чревна липодистрофия, Псевдомембранозен колит, Спру, Синдром на Gardner, Синдром на лоша абсорбция, Туберкулоза на червата, Първичен чернодробен рак, Портална цироза, Цироза на Уилсън-Коновалов, Хроничен агресивен хепатит, Куашиоркър, Псевдоцироза на черния дроб, Диабетна гломерулосклероза, Хроничен екстракапилярен нефрит, Хроничен мембранозно-пролиферативен нефрит, Хроничен лобуларен нефрит, Липоидна нефроза,

Отравяне с живак, Вирусен хепатит-иктерична форма, Туберкулозен лимфаденит,

Алиментарна дистрофия

 

                   СЕРУМ    ГЛОБУЛИНИ

увеличени

Фасциолоза на черния дроб, Вирусен хепатит-иктерична форма, Хеморагични диатези, Цирози,  Нефрози, Злокачествени тумори, Бременност, Миеломна болест,

Синдром на Kimmelstiel-Wilson, Синдром на Sjogren, Ексудативна ентеропатия,

Амилоидоза на черния дроб, Първичен чернодробен рак, Рак на жлъчния мехур,

Остър и хроничен холангиохепатит, Чернодробна холестаза, Портална цироза,

Цироза на Уилсън – Коновалов

намалени

Тежки чернодробни заболявания, Отравяне с фосфор

алфа  глобулини – увеличени

Инфаркт на миокарда, Рак на дебелото черво, Амилоидоза на черния дроб,

Метастатичен чернодробен рак, Остър холангиохепатит, Остър холецистит,

Чернодробна холестаза, Първична билиарна цироза, Сарком на слезката,

Метастатична карцинома на перитонеума

бета и гама  глобулини  силно увеличени

Хроничен холангиохепатит, Миелом

гама глобулини – увеличени

Синдром на Sjogren, Куашиоркър, Саркоидоза, Подостър септичен ендокардит,

Хронична сърдечна недостатъчност, Безпулсова болест, Остър холангиохепатит,

Портална цироза, Следнекротична цироза, Първична билиарна цироза, Цироза на Уилсън-Коновалов, Хроничен агресивен хепатит, Хроничен персистиращ хепатит,

Чернодробна туберкулоза, Апластична анемия, Ахилична хлоранемия, Дерматомиозит, Дисеминиран лупус, Ревматоиден полиартрит,

Вирусен хепатит-иктерична форма, Склеродермия, Анкилозиращ спондилартрит

Lg  A –глобулини  силно  намалени  до  липсващи

Реватоиден полиартрит

Lg  G –глобулини  увеличени

 

 

Следнекротична цироза

Lg  M-глобулини

Вирусен хепатит-иктерична форма, Диабетна гломерулосклероза, Хроничен мембранозно-пролиферативен нефрит, Липоидна нефроза, Ахилична хлоранемия,

Злокачествена лимфогрануломатоза, Дерматомиозит, Дисеминиран лупус, Нодозен панартериит, Ревматоиден полиартрит

алфа2  и  бета  глобулини – увеличени

Остър ревмокардит, Рак на жлъчния мехур

алфа2 и  гама глобулини – увеличени

Идиопатична ексудативна ентеропания, Първичен чернодробен рак

бета  глобулини – увеличени

Остър холангиохепатит, Чернодробна холестаза, Билиарна цироза, Хронична тромбоза на портална вена, Диабетна гломерулосклероза, Хроничен мембранозен нефрит, Липоидна нефроза

 

                   ФИБРИНОГЕН

увеличен

Инфекциозни болести, Протичащи с левкоцитоза злокачествени тумори, Кръвозагуби, Първичен белодробен рак, Пневмосклероза, Хронична пневмония, Остър ревмокардит, Тромботична тромбопенична пурпура

намален

Тежки чернодробни болести, Някои вродени хеморагични диатези, Отравяне с фосфор, Портална цироза, Вродена афибриногенемия, Консумативна коагулопатия,

Придобита фибриногенопения, Вирусен хепатит-хепатална кома

 

                     УРЕЯ

увеличение

Уремия, Ексикация, Сърдечна декомпенсация, Големи кръвоизливи, Инфекциозни болести, Надбъбречна недостатъчност, Инфаркт на бъбрека, Трескави състояния, Хепатит

намаление

Чернодробна дистрофия

 

                  ПИКОЧНА    КИСЕЛИНА

Подагра, Левкемия, Уремия, Хронично оловно отравяне, Бъбречна инсуфиенция,

Сепсис, Ксантинурия, Цироза на Уилсън-Коновалов, Остър дифузен нефрит,

Хроничен мембранозен нефрит, Хроничен ендопролиферативен нефрит,

Хроничен екстракапилярен нефрит, Нефропатия на бременноста

 

                    КРЕАТИНИН

Уремия, Ексикация, Сърдечна декомпенсация, Чревно запушване, Остър дифизен нефрит, Хроничен мембранозен нефрит, Хроничен ендопролиферативен нефрит,

Хроничен екстракапилярен нефрит, Хроничен мембранозно-пролиферативен нефрит

 

                   ИНДИКАН

Бъбречна инсуфициенция, Уремия, Илеус, Чревни стенози, Обстипация, Бременност

 

                  

 

 

 

                   АЗОТЕМИЯ

Некронефроза, Бъбречна недостатъчност, Кистозен бъбрек, Злокачествена нефросклероза, Хроничен декомпенсиран нефрит, Амилоидна нефроза, Хроничен пиелонефрит, Остра дилатация на стомаха, Мултиплен миелом, Адисонова болест,

D- хипервитаминоза, Черноводна треска, Хеморагичен нефрозонефрит,

Хиперадренализъм, Хроничен нефрит-хипертонична форма, Хроничен гломерулонефрит, Сбръчкани бъбреци, Сублиматни бъбреци, Хипертрофия на простатата-късен стадий, Нефроангиосклероза, Амилоидоза на бъбреците,

Притискане на уретерите от карцином, Двустранна хидронефроза и пионефроза,

Възлов периартериит, Ендокардит на Loffler, Синдром на Bernett, Злокачествена хипертония, Остър волвулус на стомаха, Остър ентерит-ентероколит, Илеус,

Исхемичен колит, Остър холангиохепатит, Рак на papilla vateri, Остър панкреатит,

Остър перитонит, Диабетна гломерулосклероза, Нефрит на Henoch, ОБН-полиурийна фаза, Лупусна нефропатия, Хроничен лобуларен нефрит, Нефропатия на бременноста,

Поликистоза на бъбреците, Тромбоза-емболия на бъбречната артерия, ХБН,

Хеморагична капиляротоксикоза, Тромботична тромбопенична пурпура,

Пулмо-ренална грануломатоза, Остра надбъбречна недостатъчност, Дисеминиран лупус, Склеродермия, Хеморагичен пулмо-ренален синдром, Отравяне с живак, олово,

Тетрахлорметан, Доброкачествена и иктерохеморагична лептоспироза, Хеморагична треска с бъбречен синдром, Холера

азотемия  бързо нарастваща

ОБН-олиго-анурийна фаза, Подостър злокачествен нефрит

 

                   КСАНТОПРОТЕИНОВИ   ТЕЛА

Бъбречна инсуфиенция, Уремия, Илеус, Чернодробни заболявания, Субакутен ендокардит

 

                    КРЪВНА  ЗАХАР

увеличение

Захарна болест, Базедова болест, Болест на Иценко-Кушинг, Акромегалия, Травми на черепа, Мозъчни тумори, Инфаркт на миокарда, Отравяне с въглена киселина

намаление

Хипогликемична болест, Адисонова болест, Алиментарна дистрофия, Аденом на панкреаса, Предозиране с инсулин

 

                     ГЛИКОГЕН

увеличен

Захарен диабет, След инжектиране с адреналин, Хиперадренализъм, Инфаркт на миокарда, Акромегалия, Болест на Иценко-Кушинг, Тумори на надбъбречната кора,

Феохромоцитом, Тиреотоксикоза, Оток и остра некроза на панкреаса, Остър и хроничен панкреатит, Рак на панкреаса, Базедова болест, Спру, Хемохроматоза,

Облитериращ тромбангиит, Муковисцидоза, Киста на панкреаса, Хипергликокортицизъм, Отравяне с СО, селинон, фосфоорганични съединения

намален

Хипогликемия, Адисонова болест, Алиментарна дистрофия,

 

 

 

 

Гликогеноза-болест на von Gierke, ОБН, Хипофизна кахексия, Първичен чернодробен рак, Ендогенна чернодробна кома, Остра чернодробна дистрофия, Куашиоркър,

Хроничен панкреатит, Диабетна гломерулосклероза, Адипозо-генитална дистрофия,

Хиперинсулинизъм, Хронична надбъбречна недостатъчност, Хиперпитуитаризъм,

Остра надбъбречна недостатъчност, Хипо и авитаминоза С, Отравяне с тетрахлорметан

 

                         МЛЕЧНА  КИСЕЛИНА

увеличение

Усилена мускулна работа, Аноксемия, Сърдечна инсуфициенция, Чернодробни заболявания

 

                        БИЛИРУБИН  В  СЕРУМА

увеличен

Хронична дясностранна сърдечна недостатъчност, Първичен чернодробен рак,

Остър холангиохепатит, Жлъчно-каменна болест, Холедохолитиаза, Следнекротична чернодробна цироза, Първична билиарна цироза, Ендогенна чернодробна кома,

Остра чернодробна дистрофия, Хроничен агресивен хепатит, Хроничен персистиращ хепатит, Синдром на Rotor, Синдром на Zieve, Чернодробна туберкулоза, Хронична хемолитична анемия, Идиопатична хемолитична анемия на Frank, Отравяне с бензин, олово, селинон, тетрахлорметан, Вирусен хепатит, Пернициозна анемия  при стомашно-чревни заболявания, Малария, Камък или глисти в жлъчния канал,

Възпаление и набъбване на жлъчния канал или главата на панкреаса, Метастатичен чернодробен рак, Рак на жлъчния мехур, Чернодробна холестаза,

билирубин конюгиран повишен

Метастатичен чернодробен рак, Рак на жлъчния мехур, Чернодробна холестаза,

Вторична билиарна цироза, Рак на панкреаса, Вирусен хепатит-иктерична форма,

Синдром на Dubin-Johnson,

билирубин  неконюгиран  повишен

Белодробна тромбоемболия и инфаркт на белия дроб, Следхепатална хипербилирубинемия, Синдром на Gilbert, Остра фебрилна хемолитична анемия,

Вродена сфероцитна хемолитична анемия, Пернициозна анемия, Тромботична тромбопенична пурпура, Таласемия майор, Вирусен хепатит-иктерична форма

билирубин – намален

Хлороза, Ахилична анемия, Големи кръвозагуби, Нефроза, Амилоидоза на бъбреците,

Хроничен хепатит

 

                      КАЛИЙ   В   КРЪВТА

увеличен

Адисонова болест, Ексудативна туберкулоза, Плеврит, Чернодробна цироза,

Някои форми на нефрит, Тетания, ОБН, Множествена ендокринна аденоматоза-синдром на Wermer, Хиперинсулинизъм, Хронична надбъбречна недостатъчност,

Отравяне с тетрахлорметан

намален

Диабетна кома, Травматичен шок, Злокачествени тумори, Лечение с кортизон,

Синдром на Boyd-Stearns, Остра дилатация на стомаха, Стеноза на пилора,

 

 

 

 

Хроничен язвен хеморагичен колит, Ентерити, Електролитна чернодробна кома,

Терминален илеит, Чревна липодистрофия, Синдром на лоша абсорбция,

Портална цироза, Екзогенна чернодробна кома, Синдром на Verner-Morrison,

Синдром на Zollinger-Ellison, ОБН-полиурийна фаза, Липоидна нефроза, Хроничен пиелонефрит, Стеноза на бъбречната артерия,

 

                       КАЛЦИЙ    В    КРЪВТА

увеличение

Хиперпаратиреоидизъм, D-хипервитаминоза, Предозиране с паратиреоидни препарати и АТ 10, След усилена мускулна работа, При дразнение на симпатикуса,

Мултиплен миелом, Синдром на Burnett, Множествена ендокринна аденоматоза,

Саркоидоза, Синдром на Wermer, Хроничен панкреатит, Рак на бъбрека,

Склеродермия

намаление

Тетания, Рахит, Остеомалация, D-хиповитаминоза, Алиментарна дистрофия,

Спру, Уремия, Сърдечна декомпенсация, Възбудимост на парасимпатикуса,

Синдром на Boyd-Stearns, Стеноза на пилора, Хроничен язвен хеморагичен колит,

Ентерити, Чернодробна цироза, Чревна липодистрофия, Синдром на лоша абсорбция,

Първична билиарна цироза, Липоидна нефроза, Поликистоза на бъбреците,

Хроничен пиелонефрит, ХБН, Хипо и авитаминоза С, Първичен хипералдостеронизъм, Вибрационна болест, Вирусен хепатит-хепатална кома

 

                     НЕОРГАНИЧЕН    ФОСФОР

увеличение

Тетания, Бъбречна недостатъчност, Спру, Деформиращ остеит

намаление

Рахит, Остеомалация, Фиброзен остит, Болест на Paget, Хипофизен нанизъм

 

                     ФОСФАТЕМИЯ

хипофосфатемия

Синдром на Lowe, Първичен хиперпаратиреоидизъм, Хипофизен нанизъм,

Вибрационна болест

хиперфосфатемия

ОБН-олиго-анурийна фаза, Поликистоза на бъбреците, Хроничен пиелонефрит,

ХБН, Акромегалия, Тетания

 

                      ФОСФАТИДИ

увеличени

Бременност, Луес, Хипотония

 

                       АЛКАЛНА  ФОСФАТАЗА

неувеличена

Синдром на Gilbert, Синдром на Rotor

увеличена

Първичен чернодробен рак, Метастатичен чернодробен рак, Рак на жлъчния мехур,

Остър холангиохепатит, Холедохолитиаза, Чернодробна холестаза,

 

 

 

 

Билиарна цироза, Остра чернодробна дистрофия, Чернодробна стеатоза, Синдром на Budd-Chiari, Синдром на Dubin-Johnson, Синдром на Zieve, Рак на панкреаса, Остър панкреатит, Хипергликокортицизъм, Първичен хиперпаратиреоидизъм, Фосфатен диабет, Рахит, Активни костни заболявания, Механична жълтеница

намалена

Кретенизъм, Вибрационна болест

 

                      КИСЕЛА   ФОСФАТАЗА

увеличение

Карцином на простатата

 

                      ДИАСТАЗА

увеличение

Остри и хронични панкреатити, Диабет

 

                           ЖЕЛЯЗО  В  СЕРУМА

увеличено

Полиглобулия, Хемолитични процеси, Хемохроматоза, Портална цироза,

Късна симптоматична кожна порфирия, Мултиплен миелом, Хепатит, Апластична анемия, Остра фебрилна хемолитична анемия, Вродена сфероцитна хемолитична анемия, Хронична хемолитична анемия, Пернициозна анемия, Таласемия

нормално

Следхепатитна хипербилирубинемия, Идиопатична хемолитична анемия на Frank

намалено

Хипохромни анемии, Тумори, Хлороза, Чернодробна цироза, Чернодробна холестаза,

Вторична билиарна цироза, Липоидна нефроза, Ахилична хлоранемия, Остра и хронична следкръвоизливна анемия

 

                            МЕД    В    СЕРУМА

увеличение

Инфекции, Злокачествени тумори, Чернодробна холестаза, Чернодробна цироза,

Вторична билиарна цироза

нормално

Портална цироза

намаление

Цироза на Уилсън-Коновалов, Липоидна нефроза

 

                         МАГНЕЗИЙ   В   СЕРУМА

увеличение

При инжектиране на паратхормон, ОБН-олиго-анурийна фаза, ХБН

 

                          ЙОД    В    СЕРУМА

увеличение

Тиреотоксикоза, Дразнение на симпатикуса

намаление

Микседем, Дразнение на парасимпатикуса

 

 

 

 

                          ХОЛЕСТЕРИН

увеличение

Нефроза, Захарен диабет, Механична жълтеница, Микседем, Тежка артериосклероза,

Хипертонична болест, Ксантоматози, Липоидози, Атеросклероза, Уремия, Бременност,

Употреба на кортизон, Болест на Hand-Schuller-Christion, Синдром на Kimmelstiel-Wilson

намаление

Алиментарна дистрофия, Тежки паренхиматозни поражения на черния дроб,

Базедова болест, Анафилактичен шок, Чернодробна дистрофия, Хепатит

 

                        ХОЛЕСТИРИНОВИ    ЕСТЕРИ

увеличение

Болест  на  Christian-Schuller

намаление

Остра жълта атрофия, Билиарна цироза, Портална цироза, Ендогенна чернодробна кома

 

                           ХОЛЕСТЕРОЛ

намален

Хроничен язвен хеморагичен колит, Терминален илеит, Чревна липодистрофия,

Портална цироза, Остра чернодробна дистрофия, Тиреотоксикоза, Хипо и авитаминоза С

увеличен

Стабилна стенокардия, Атеросклероза, Хипертонична болест, Рак на жлъчния мехур,

Жлъчно-каменна болест, Холедохолитиаза, Чернодробна холестаза, Билиарна цироза,

Чернодробна стеатоза, Синдром на Dubin-Johnson, Хроничен мембранозен нефрит,

Захарна болест, Затлъстяване, Шумова болест, Отравяне с бензин, тетрахлорметан

силно увеличен

Синдром на Zieve, Микседем

 

                           ХЛОРИДИ    И     НАТРИЙ

увеличение

При разнасяне на отоци, Някои форми на безвкусен диабет, Нефрити, Остра дилатация на стомаха, Крупозна пневмония

намаление

Упорити повръщания и диарии, Уремия, Адисонова болест, Диабетна ацидоза,

Черноводна треска, Хеморагичен нефрозонефрит, Топлинен удар, Крупозна пневмония, ОБН, Синдром на Burnett, Синдром на Boyd-Stearns, Остра дилатация на стомаха, Стеноза на пилора, Ентерити, Ентероколит, Илеус, Електролитна чернодробна кома

хиперхлоремия

Липоидна нефроза, Хипергликокортицизъм

хипохлоремия

Остра дилатация на стомаха, Стеноза на пилора, Остър волвулус на стомаха, Остър ентерит, Илеус, Остър панкреатит, ОБН-полиурийна фаза, Първичен хипералдостеронизъм, Хронична надбъбречна недостатъчност

 

 

 

 

хипернатриемия

Първичен хипералдостеронизъм, Хипергликокортицизъм

хипонатриемия

Остра дилатация на стомаха, Стеноза на пилора, Остър и хроничен ентерит,

Илеус, Електролитна чернодробна кома, Остър панкреатит, ОБН-полиурийна фаза,

Остър дифузен нефрит, Липоидна нефроза, Поликистоза на бъбреците, Хроничен пиелонефрит, Стеноза на бъбречната артерия, Хронична надбъбречна недостатъчност, Първичен хипералдостеронизъм

 

                       АСКОРБИНОВА   КИСЕЛИНА

намаление

Скорбут, Дълготрайни инфекциозни болести

 

                        АЛКАЛЕН   РЕЗЕРВ

увеличение

Тетания, Бронхиална астма, Стеноза на пилора с чести повръщания

намаление

Диабетна кома, Уремия, Подагра, Одтри инфекциозни болести

 

                           ХЕМАТОКРИТ

увеличение

Еритремия, ХОББ, Чернодробен оток от несърдечен произход, Трилогия и тетралогия на Фало, Остър панкреатит

намаление

Анемия след кръвозагуба

 

                           ВРЕМЕ    НА     КЪРВЕНЕ

удължено

Хеморагични диатези с тромбопения, Апластични анемии, Токсични състояния с  нарушение на съдовата стена

 

                            ВРЕМЕ    НА    СЪСИРВАНЕ

удължено

Хемофилия, Тежки паренхиматозни поражения на черния дроб, Отравяне с фокфор

 

                             ПРОТРОМБИНОВО   ВРЕМЕ

удължено

Запушване на артерия hepatica

забавено

Механична жълтеница, Глад, Предозиране с антикоагулиращи средства,

Хиповитаминоза К

 

       ОСМОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ В ПРОЦЕНТ

           НАТРИЕВ  ХЛОРИД

увеличена

Остри кръвозагуби, Таласемия

 

 

 

 

нормална

Следхепатална хипербилирубинемия, Синдром на Gilbert, Хронична хемолитична анемия, Идиопатична хемолитична анемия на Frank, Наследствена несфероцитна хемолитична анемия-фавизъм, Пароксизмална нощна хемоглобинурия

намалена

Хемолитична анемия, Апластична анемия, Остра фебрилна хемолитична анемия,

Вродена сфероцитна хемолитична анемия

 

                  РЕТИКУЛОЦИТИ

увеличени

Наследствена хеморагична тромбастения, Есенциална тромбоцитопения,

Винилхлоридна болест, Отравяне с олово, серовъглерод, Анемия след кръвозагуба,

Хемолизна анемия, Остра еритробластоза, Лечение с желязо, Остра фебрилна хемолитична анемия, Вродена сфероцитна хемолитична анемия, Хронична хемолитична анемия, Пароксизмална нощна хемоглобинурия, Бластна левкоза,

Таласемия

намалени

Апластична анемия

нормално

Синдром на Gilbert, Идиопатична хемолитична анемия на Frank

 

                    ГРАНУЛОЦИТИ

повишени

Пернициозна анемия на Biemer, Хронична миелоза-еозинофилни и базофилни

намалени

Остра еритробластоза, Лимфаденоза, Апластична анемия, Агранулоцитоза, Алевкия-токсично-алиментарна, Улцерозонекротичен стоматит

 

                   ПЛАЗМОЦИТИ  В ПЕРИФЕРНАТА  КРЪВ

Рубеола, Апластична анемия, Тромбопения

 

                    ПРОТРОМБИН  -   НАМАЛЕН

Чернодробна холестаза, Портална цироза, Билиарна цироза, Ендогенна чернодробна кома, Екзогенна и електролитна чернодробна кома, Остра чернодробна дистрофия,

Хроничен агресивен хепатит, Хипо и авитаминоза К, Отравяне с тетрахлорметан

 

                    ХЕМОГЛОБИН

повишен

Полицитемия вера, Пароксизмална студова хемоглобинурия, Таласемия

намален

Анемия след кръвозагуба, Хлороза, Анаеробни инфекции, Анкилостомидози,

Пернициозна и фолиеводефицитна пернициозна анемия, Ахилична хлоранемия,

Винилхлоридна болест, Отравяне с живак, бензин, тетрахлорметан, Кесонна болест

 

                      МИКРОЦИТОЗА

Различни форми на анемия, Хлороза

 

 

 

 

                        МАКРОЦИТОЗА

Хронична анемия

 

                    АНИЗОЦИТОЗА

Хронична анемия, Пернициозна анемия на Biemer, Остра еритробластоза,

Ахилична хлоранемия, Хлороза

 

                     ПОЙКИЛОЦИТОЗА

Хронична анемия, Пернициозна анемия на Biemer, Остра еритробластоза,

Ахилична хлоранемия, Хлороза, Остра следкръвоизливна анемия, Таласемия майор

 

                      СЕРОТОНИН -  ПОВИШЕН

Тумори в тънкото черво

 

                       РЕНИН  В  ПЛАЗМАТА

повишен

Стеноза на бъбречната артерия

понижен

Първичен хипералдостеронизъм

 

                       ПОЛИГЛОБУЛИЯ – полицитемия

ХОББ, Хронично белодробно сърце, Р-стеноза, Трилогия и тетралогия на Фало,

Облитериращ тромбангиит, Първичен чернодробен рак, Късна симптоматична кожна порфирия, Тромбофлебит на лиенална вена, Туберкулоза на слезката, Рак на бъбрека,

Истинска полицитемия, Хипергликокортицизъм, Феохромоцитом

 

                      СТЕАТОРЕЯ

Хроничен ентерит, Чревна липодистрофия, Спру, Синдром на лоша абсорбция,

Куашиоркър, Рак на панкреаса, Муковисцидоза, Хроничен панкреатит, Синдром на Zollinger-Ellison

 

 

                     Таблица  на  нормалните  стойности  на  някои  лабораторни

                                                     Показатели

 

Ензими

Алкална фосфатаза              35-123  Е/л

Алфа  амилаза                         0-94    Е/л

Диастаза                            100-2000   Е/л

АЛАТ                                         0-40   Е/л

АСАТ                                         0-40   Е/л

ЛДХ                                    230-460     Е/л

ХБДХ                                    72-192     Е/л

Холинестераза                   5400-13200  Е/л

Обща кисела фосфатаза           0-9       Е/л

Простатна фосфатаза                0-3      Е/л

 

 

 

 

ГГТ                                            8-54      Е /л

КК-креатининкиназа               20-190  Е/л

ЛАП                                            11-35   Е/л

Липаза                                        до 190  Е/л

 

 

Субстрати

Общ  билирубин                          0-17  m k  mol/l

Директен билирубин                   0-4, 3 m k

Глюкоза                                        3, 9-6, 1  m mol/l

Пикочна киселина                     140-415   м к

Урея                                              1, 7-8, 3  m mol/l

Креатинин                                    35-125  мк  mol/l

 

ЛИПИДИ

Общ  холестерол                        3, 1-6, 2    m mol/l

HDL-холестерол    мъже   над   1, 48        m mol/l

                                 Жени  над    1, 68      m mol/l

LDL-холестерол     мъже          1, 6-4, 9     m mol/l

                                 Жени          1, 6-3, 8     m mol/l

Триглицериди                             0, 4-1, 88  m mol/l

Тинолова проба                              0-6    SHE

 

БЕЛТЪЦИ

Общ белтък                                  62-82       g/l

Албумин                                       35-50       g/l

Протеинограма        Електрофореза на хартия

Албумин                                      50-70  процента

Алфа1  глобулини                         3-6    процента

Алфа2  глобулини                          4-13  процента

Бета  глобулини                              7-17  процента

Гама  глобулини                             12-26 процента

 

ИНДИВИДУАЛНИ  СЕРУМНИ  БЕЛТЪЦИ

Сиалова  киселина                          21-26  m mol/l

Оросомукоид                                 0, 02-0, 05   g/l

Хаптоглобини                                 0, 5-2, 0     g/l

Церулоплазмин                               36-74     МЕ

 

ЕЛЕКТРОЛИТИ 

Калий                                                   3, 5-6, 0 m mol/l

Натрий                                               130-155 m mol/l

Хлориди                                               95-110 m mol/l

Калций                                               2, 06-2, 60 m mol/l

Неорганичен фосфор                          0, 8-1, 55 m mol/l

Магнезий                                           0, 65-1, 25  мк mol/l

 

 

 

 

Желязо                       Мъже              12, 5-26, 7 мк mol/l

                                    Жени              10, 7-23, 4  мк mol/l

ТЖСК                                                46, 4-69, 5  мк mol/l

 

ГАЗОВ  СЪСТАВ  НА  КРЪВТА

pH -  37 градуса С                             7, 36-7, 44

- р СО2                                              4, 66-5, 99    kPa

Общ  СО2                                         23-33         m mol/l

BE                                                 -2, 5- 2, 5        m mol/l

-  р O2                                             10, 66-13, 33  kPa

Стандартни бикарбонати              21-25         m mol/l

Актуални  бикарбонати                 21-25         m mol/l

BB-буферни бази                           46-52         m mol/l

 

ХЕМОСТАЗА

Време на кървене                           120-300

Време на съсирване                        300-600

Тромбиново време                           12-17    с СаС 12

без  СаС 12

      Протромбиново време                     70-110  процента

      АРТТ                                                   36-56

      Фибриноген                                      1, 5-4, 5  g/l

       Тромбоцити                                     140-440.10 на 9 степен / l

       Антитромбин  3                                10-15   МЕ/ ml

       

 

ХЕМАТОЛОГИЯ

 

СУЕ по Вестергрейн      мъже       до  11  ml / h

                                         Жени       до   12  ml / h

         По Панченко                           до  12  ml / h

Хемоглобин                    мъже      140-180  g/l

                                         Жени      120-160 g/l

Еритроцити                     мъже       4, 5-5, 5.10  на 12степен / l

                                          Жени      4, 0-5, 5.10  на  12степен / l

Хематокрит                     мъже       0, 40-0, 50  вол  процента

                                          Жени      0, 35-0, 40 вол   процента

Левкоцити                                       4, 0-10.10 на 9степен / l

MCV-среден еритроцитен обем       82-92  fl

Ретикулоцити                                  25-85.10 на 9степен / l

Оцветителен индекс                        0, 85-1, 15

 

.ЛЕВКОГРАМА

Пръчкоядрени неутрофили                  3-6  процента

Сегментоядрени неутрофили              50-70  процента

Еузинофилни неутрофили                   2-4     процента

Базофилни   неутрофили                     0-1      процент

 

 

Лимфоцити                                           22-40  процента

Моноцити                                             4-8   процента

Плазмоцити                                          0-0, 5

 

ЛИКВОР

Белтък   кол                                             0, 15-0, 45 g / l

Захар      кол                                             2, 28-3, 88 g/l

Хлориди                                                 120-128  m mol/l                                                

                            

Уебсайт в alle.bg